Samarbeten

Fonden CancerFriskvård

Fonden CancerFriskvård är en ideell förening med 90-konto som jag startade upp 2015. Vårt syfte är att samla in pengar för att kunna erbjuda CancerFriskvårdsveckor för cancerberörda och deras närstående på ett center i Spanien. Vi erbjuder ett komplett fysiskt och mentalt stödprogram, föreläsningar om kost, yoga/qigong, mindfulness och en chans att få en ny start i livet. Lyssna på en intervju om FCF http://www.halsosant.nu/avsnitt-40-fia-hobbs-fonden-cancerfriskvard/

Vi vill även lyfta kunskapen om livsstilens betydelse för vår hälsa. Det gör vi genom att påverka beslutsfattare, informera och lägga fokus på prevention. http://www.fondencancerfriskvard.se/

 Arcadia Praxis komplementär cancerklinik i Tyskland

Sedan 1 januari 2011 har jag varit kontaktperson för de som är intresserade av komplementära cancerbehandlingar som värmebehandling, hypertermi, och olika behandlingar som stärker immunförsvaret. Vill du veta mer hur man kommer i kontakt med dr Henning Saupe kan du mejla mig på info@arcadiafrisvard.se så skickar jag all information.

Här kan du lyssna på en intervju med Henning Saupe och det är Carolina Werling på Hälsosant.nu som intervjuar. http://www.halsosant.nu/avsnitt-35/

Stressfritt Ledarskap är ett samarbete mellan Fia Hobbs, Arcadia Friskvård AB och Eva Swede, Fri och Stark AB. 

Vi har samlat vår kompetens för att ge dig den bästa upplevelsen när du väljer oss. Vi har metoder och verktyg för att hantera stress och skapa Friskfaktorer i framtidens arbetsmiljö, i verkliga möten och digitalt, för att skapa en Glad Arbetsplats. Vi erbjuder inspirationsföreläsningar, teamutveckling, workshops och öppna kurser. http://stressfrittledarskap.se/

Cancersupport.eu

Vi utvecklar och designar individuella behandlingar för att ge alla en skräddarsydd holistisk stödplan och hjälp att hitta det som betyder mest i personens liv. Det är viktigt att få balans mellan den fysiska och psykiska hälsan och det utforskar vi i nära kontakt med den person som drabbats av cancer och även deras närstående/vårdgivare.

Detta är ett samarbete mellan mig och psykologen Christina Sanson och ett projekt som lanserades på 18:e världskongressen av International Psycho Oncology Society (IPOS) World Congress 17-21 October 2016 i Dublin. http://www.cancersupport.eu/