Att inte bara överleva – utan verkligen leva

Jag har förmånen att träffa många människor i mitt arbete som terapeut och få lyssna till historier och upplevelser genom hela deras cancerbehandling. Jag anser mig lyckligt lottad att få arbeta med dessa underbara människor som har en enorm kämparvilja, och även fast de går igenom riktigt tunga perioder så finns det alltid en strimma hopp som vi utforskar tillsammans och hittar nya copingstrategier.

Under november månad har Fonden CancerFriskvård en kampanj som jag skapat av texter som kommit in från cancerberörda och närstående och sedan satt ihop med bilder. Kampanjen körs både på Instagram och Facebook och finns under namnet Cancerfriskvård. https://www.facebook.com/cancerfriskvard/

Om du är nyfiken på Fonden CancerFriskvård kan du lyssna på följande podcast som kom ut den 28 oktober 2016 och det är Hälsosant som intervjuade mig .

 http://www.halsosant.nu/avsnitt-40-fia-hobbs-fonden-cancerfriskvard/

Fonden CancerFriskvård är en ideell förening och helt beroende av insamling från allmänheten. Förutom att vi anordnar cancerfriskvårdsveckor i Spanien för både cancerberörda och närstående så arbetar vi för att sprida information om förebyggande åtgärder, kost, träning och stresshantering.

Vill du bidra har vi ett 90 konto, bankgiro 900-4847 eller genom Swish 123 900 4847.

www.fondencancerfriskvard.se


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *