Cancerberörda

Cancerberörda och närstående

Det är ingen som står beredd inför ett cancerbesked och för alla berörda, kretsen av familj och vänner, slår det hårt. Det uppstår fler frågor än svar och en känsla av att bli sviken av sin egen kropp.

Behoven av stöd kan variera beroende på var i processen man är: i väntan på diagnos – nydiagnostiserad – pågående behandling – färdigbehandlad. De flesta behöver någon form av mentalt stöd för att lära sig hantera denna nya situation med oro och stress som det för med sig.

Arcadia Cancerfriskvårdsprogram

Vill du ha hjälp att hitta hopp och få stöd och verktyg att hantera sjukdomen kan du anmäla dig till någon av de kurser som erbjuds hos Arcadia FriskVård som antingen sker på plats i Stockholm under 8 veckor eller som webkurs som du kan kombinera med privat coaching/stödsamtal.

Arcadia Cancerfriskvårdsprogram – 8 veckor
Vill du ha hjälp att hitta hopp och få stöd och verktyg att hantera sjukdomen kan du anmäla dig till denna kurs som erbjuds hos Arcadia FriskVård i Stockholm och som körs så fort en grupp är fylld med 12 personer. ett-nytt-liv-arcadia-cancerfriskvardsprogram

Arcadia Cancerfriskvårdsprogram – 5 dagar
Denna kurs kan hållas runt om i Sverige med en grupp på 12 personer. Hör av dig om du vill att jag kommer till dig och anordnar en kurs. fia@arcadiafriskvard.se

Efter Cancern – hur får jag min kraft och livslust tillbaka 8 veckor webbkurs
För dig som vill ha kursen som självstudie på nätet eller i kombination med stödsamtal över skype eller telefon. https://arcadiafriskvaard.simplero.com/page/76829-efter-cancern