Konsten att Leva i Skuggan av cancer

Jag kom hem förra veckan från en årlig psykosocial cancerkongress där människor från hela världen samlas för att utbyta erfarenheter och ta del av senaste forskningen när det gäller psykologiskt stöd till cancerpatienter. De flesta symposium var inriktade på forskning, staplar och diagram och jag saknade den mänskliga aspekten i år förutom hos två av mina favoritprofessorer som alltid pratar utifrån patientens perspektiv.

Eftersom cancer är en sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige och alla åldrar så är det många som lever med cancer eller är närstående. Det finns en anledning att jag arbetar med det jag gör. Det började med en vän som fick cancer för 17 år sedan och sedan dess har jag förlorat åtskilliga vänner och kollegor och även inom min familj är vi drabbade av sjukdomen. I mitt yrke som samtalsterapeut stödjer jag och hjälper både cancerberörda och närstående att hantera sjukdomen, ta hand om stress, oro och negativa tankespiraler. Men också att stärka det friska med hjälp av rätt kost, fysisk och mental träning. Det är något som jag själv har stor nytta av i rollen som närstående då min man fått cancer för andra gången.

Hur lever man livet fullt ut i skuggan av cancer ?

Det är en av frågorna jag arbetar med när jag träffar mina klienter. Att mellan läkarbesök, behandlingar, samtal med försäkringskassa, arbetsgivare etc. hitta stunder där livet faktiskt pågår och kunna känna att man är med i leken. Det finns inte ett sätt att hantera en sjukdom, det finns många! Det viktigaste är att personen får hjälp att finna sina egna lösningar och att vara lyhörd. Att visa på hur man kan ta kraften tillbaka. Ett ord som används inom engelskan är self empowerment och jag har inte hittat något bra ord som fångar andemeningen på svenska.  Att ge en person nycklar och verktyg att hantera en svår sjukdom, att inte behandla någon som ett offer utan istället ge dem styrka. Det är början till att kunna leva fullt ut oberoende hur lång tid det än är. Jag brukar inte ta upp det privata men min man skrev en text häromdagen om hur han hittar sina “happy places” som han kallar det för. Att känna glädje och tacksamhet mitt all ovisshet är en styrka. Jag hoppas det kan inspirera flera att leta upp sina “lyckliga platser”.

http://brianhobbsmusic.se/2017/08/23/my-name-is-brian-hobbs-and-im-a-cancer-patient/

Som en professorer sa under kongressen “Läkare är duktiga och fokuserade på att behandla tumörer, men tyvärr så kommer tumören med en person i släptåg”. Vi måste få en mer holistisk syn och ta in alla aspekter av människan.  Vill du veta hur jag arbetar med cancerberörda och närstående kan du klicka på länken och se en kort video.

https://arcadiafriskvaard.simplero.com/page/76829-efter-cancern


2 thoughts on “Konsten att Leva i Skuggan av cancer

  1. Lena Ekberg Reply

    Hej Fia. Jag har gått bredvid min mamma som fick cancer och kämpade i över två år, men förlorade slaget precis fyllda 60. 9 år senare får jag cancer. Med två bar på 11 hemma. Precis som du säger. Hitta sätt att bryta de negativa tankespiralerna är guld värt. Men en sak som sällan tas upp ch talas om. Hur förhåller vi oss till döden? Vi lever i ett samhälle som är väldigt segregerat, i många aspekter, i detta är vi också väldigt skyddade från döden. Vilket gör att vi sällan pratar om den. Vi glömmer bort att den är den ända självklara delen av våra liv. Att prata om döden tror jag är viktigt. Det är inte tabu. Det är livet.

    1. Fia Reply

      Tack Lena för din kommentar och jag håller helt med. Att ta upp och prata om döden är något som många skyggar inför och till slut blir det som elefanten i rummet, alla funderar på det men ingen vågar säga något. Även inom sjukvården finns det mycket att önska när det gäller hur läkare berättar för sin patient. Det är inte lätt, men att inte prata om det lägger en enorm stress på både den sjuke och de anhöriga. Jag har själv upplevt att genom att prata om döden så lyfter en tung börda. Det blir lättare att ta tag i alla aspekter av sjukdomen när man slipper låtsas och inser att vi alla har en viss tid att leva. De existensiella samtalen är oftast väldigt intressanta och inte alls så sorgliga som många tror. Allt gott till dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *