Om Fia

Hej, här kommer en kort biografi om mig. Jag är drivande kraft bakom Arcadia FriskVård AB www.arcadiafriskvard.se samt ordförande och grundare av Fonden CancerFriskvård www.fondencancerfriskvard.se

Efter drygt 10 år utomlands och hälften av dem i resebranschen, hamnade jag till slut i New York och tog steget att arbeta med friskvård 1990. Numera bor jag i Stockholm med min familj där jag arbetar i mitt företag, håller kurser, föreläsningar och är inspiratör ute hos företag.

Jag har 25 års erfarenhet av friskvård och stresshantering med utbildning inom västerländsk och österländsk medicin och Master examen i Medicinsk Qigong med praktik från sjukhus i Kina och Japan. Är utbildad samtalsterapeut av cancerläkaren Dr Carl Simonton i USA och träffar många cancerberörda och närstående i mitt arbete där jag erbjuder stödsamtal och stresshantering. Det går också att få stöd av mig genom webbkursen Efter Cancern, se nedan.

Som kropp- och samtalsterapeut arbetar jag med en rad behandlingar, allt från akupressur, massage och tuina till energimedicin och kombinerar detta med mental träning såsom Neuro Lingvistisk programmering NLP, Kognitiv beteendeterapi KBT, samt Motiverande samtal, MI.

2017 juli, lanserade webbkursen Efter Cancern https://arcadiafriskvaard.simplero.com/page/76829-efter-cancern.

2015 juni, Ordförande och grundare av den ideella föreningen Fonden CancerFriskvård.
2014 januari, var med och startade upp ett företag med fokus på prevention och tidig upptäckt av bröstcancer. Här arbetade jag som press- och informationschef till augusti 2015.
2014 januari, startade nya utbildningsprogrammet Arcadia Stöd & Vägledningsprogram för terapeuter.
2012 april startade upp Arcadia FriskVård AB med fokus på stresshantering och friskvård för cancerberörda och närstående. www.arcadiafriskvard.se
2011 januari, började arbeta som internationell patientkoordinator för Arcadia Praxiskliniken i Bad Emstal, Tyskland. www.cancerbehandling.se.

FiaHobbs
Foto: Jonna Thomasson