Stressfritt Ledarskap

Boka vår inspirationsföreläsning
– Glad arbetsplats

Vi hjälper er att flyga åt samma håll!

Samlas runt kunskap och insikter om Stressfritt Ledarskap, Glada arbetsplatser och Gemensamma friskfaktorer. Ett samarbete mellan Arcadia FriskVård AB och Fri och stark AB.

Föreläsningens innehåll

Glad arbetsplats – För gemensam arbetsglädje

Glada arbetsplatsen skapar ni genom gemensam vilja till arbetsglädje. Du förstår innebörden av och bidrar till organisatoriskt och individuellt ansvar och utveckling, oberoende av om du är chef eller medarbetare. Du är inställd på att göra svåra samtal till goda möten.

Friskfaktorer – För långsiktig hållbarhet

Du har möjlighet att påverka din hälsa och förebygga ohälsa genom kunskap om hälsans friskfaktorer. Du får även grundläggande tips om enkel fysisk och mental träning som passar alla och även går att genomföra i en vardag med lite tid avsatt för träning.

Stressfritt Ledarskap – För att det är möjligt

Stressfritt Ledarskap är ett modernt ledarskap som känns bra i magen. Vi inspirerar dig till att leda dig själv och andra på ett sätt som främjar hälsa, produktivitet och glädje på jobbet. Grundläggande värden är god vilja, bra dialoger och gott bemötande.

Praktisk information

Vår inspirationsföreläsning är 45 minuter och har ytterligare utrymme för 15 minuter med frågor.

Pris: Föreläsning inom Stockholms län 8 900 kronor exklusive moms. För föreläsningar utanför Stockholm eller föreläsningar som anpassas efter era önskemål, kontakta oss för offert.

Kontakta oss

fia.hobbs@stressfrittledarskap.se

eva.swede@stressfrittledarskap.se

www.stressfrittledarskap.se