Stresshantering

Stresshantering och livskvalitet

Många har ett komplicerat förhållande till stress och som vårt samhälle ser ut är det svårt att helt undvika stressens baksida. Det är en klar fördel att lära sig hur man hanterar sin egen stress, att kunna sortera och prioritera. Det är också lika viktigt att ta ett helhetsgrepp om både arbetslivet och privatlivet för kunna göra hållbara förändringar. Den senaste forskningen har kommit fram till att vår attityd till stress, tillsammans med våra copingstrategier spelar en stor roll hur väl vi lyckas att handskas med stress. Här kan du lyssna till Kelly McGonigal som talar om att göra stress till sin vän.

http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend

Hos mig får du individuellt anpassade råd utifrån din situation. Du kan boka upp en tid hos mig på praktiken eller över telefon/skype. Vill du att jag kommer och föreläser för ditt företag/förening/kommun så hör du av dig till mig på fia@arcadiafriskvard.se

Stresshantering & livskvalitet